Fotóalbum
Túrá Zoltán: ¡CARAMBA!
Zene

Santo Domin­gó­tól ugyanis mind­össze nyolc kilo­mé­terre feküdt Cas­tilla y León, ami La Rio­já­val ellen­tét­ben Spa­nyol­or­szág leg­na­gyobb auto­nóm közös­sége, és ennek meg­fe­lelően óri­ási. Min­den két­sé­get kizá­róan hatalmas.

Még Magyar­or­szág­nál is nagyobb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181/382

Szólj hozzá!