Fotóalbum
Túrá Zoltán: ¡CARAMBA!
Zene

Mert­hogy akko­ri­ban per­sze nem vol­tak fapa­dos jára­tok és Cool­maxos zokni sem, és amíg manap­ság az ember indu­lás előtt leg­fel­jebb azon tépelő­dik, hogy vigyen-​​e magá­val sát­rat vagy szú­nyog­ri­asz­tót, akko­ri­ban könnyen elő­for­dul­ha­tott (leg­alábbis a Liber Sancti Jacobi sze­rint), „hogy a San­ti­a­góba igyekvő zarán­do­ko­kat nem­csak kira­bol­ták, hanem, mint sza­ma­rakra, rájuk hág­tak és meg­öl­ték őket.”

Mégis... ezré­vel mentek.

Nem hiszek az olyan nagy sza­vak­ban, hogy majd útköz­ben „meg­ér­tem a világ­egye­tem jelen­té­sét” és „meg­lá­tom a maga­sabb szintű sze­re­tet ösvé­nyét”, ahogy azt a Shir­ley Mac­La­ine könyv hátsó borí­tó­ján olvas­tam. Néha az ember egy­szerűen csak meg­unja a kapá­lást, és egy kiadós sétára vágyik.

Bee­e­eee...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52/382

Hozzászólások (6):

 1. drobszi

  Mond­jad! DE TÖBBET ÉS GYORSABBAN !!!

 2. randal

  Mond­jad!

 3. Gabi

  Mond­jad! ld.m.f.

 4. Magor

  Mond­jad! Azért ez több egy kiadós sétá­nál!
  Hasz­no­sak a beil­lesz­tett linkek.

 5. drumkri

  Mond­jad!

 6. Funny Chuck

  Mond­jad!

Szólj hozzá!