Fotóalbum
Túrá Zoltán: ¡CARAMBA!
Zene

Camino zene

Írás köz­ben ren­ge­teg olyan jó zenét hall­gat­tam, amiről azt gon­dol­tam, hogy a leg­job­ban fel­idé­zik majd ben­nem a Camino han­gu­la­tát. Aztán nem­rég eszembe jutott, hogy a film­ze­nék­hez hason­lóan össze­ál­lít­hat­nék egy soundt­rac­ket, amit olva­sás köz­ben lehetne hallgatni.

Egyelőre két lis­tám van, de elkép­zel­hető, hogy adok még hozzá töb­bet is:

http://camino-story.com/zene/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

382/382
»

Hozzászólás:

  1. Klári

    Min­den sza­vát élveztem!

Szólj hozzá!