Fotóalbum
Túrá Zoltán: ¡CARAMBA!
Zene

Ez fel is tűnt egy N.V. Konink­lijke Neder­land­sche Pet­ro­leum Maatschap­pij nevű hol­land cég­nek, akik való­színű­leg épp akko­ri­ban keres­het­tek maguk­nak frap­pán­sabb nevet a világ­pi­a­con való érvé­nye­sü­lés­hez. A két cég egye­sült, és min­den autós, moto­ros és kul­tu­rált körül­mé­nyek között szarni vágyó zarán­dok leg­na­gyobb örö­mére meg­szü­le­tett a ROYAL DUTCH SHELL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380/382

Hozzászólások (3):

 1. Anonymus

  itt azt írják, hogy azért Jakab­nak is volt némi sze­repe a dolgoban:

  http://www.shell.com/home/content/aboutshell/who_we_are/our_history/history_of_pecten/

 2. tragus

  ...köszö­nöm :) )

  Bol­dog Új Évet kívánok!

 3. tragus

  ...és nagyon ked­ves a "let it snow" :)

   

Szólj hozzá!