Fotóalbum
Túrá Zoltán: ¡CARAMBA!
Zene

 

Mi köze a ben­zin­nek a kagylókhoz?

 

 

Miért hív­ják SHELL-​​nek a SHELL-​​t, és miért épp fésű­kagyló a logója? Ha vala­ki­ben a könyv olva­sása köz­ben fel­me­rül­tek volna ezek az égetően fon­tos kér­dé­sek, akkor öröm­mel jelen­tem, hogy utánanéztem.

Egy bizo­nyos Mar­cus Samuel nevű angol fickó 1833-​​ban céget ala­pí­tott azzal a fel­tett szán­dék­kal, hogy mit sem sejtő lon­do­ni­ak­nak kagy­ló­kat impor­tál­jon a Távol-​​Keletről. A mér­sé­kelt siker­rel futó üzle­tet aztán a fiai (az azo­nos nevű Mar­cus Samuel és a még önma­gá­val is azo­nos nevű Samuel Samuel) vit­ték tovább egé­szen 1890-​​ig. Nagy­já­ból ekkor talál­ták fel az autót, és a 47 éves kicsi Mar­cus a Fekete-​​tengeren hajózva alig­ha­nem rájött, hogy olaj­ból sok­kal nagyob­bat is szakíthatnának.

Azon nyom­ban meg is ren­delte az első tan­ke­re­ket, és meg­ala­pí­totta a "Shell" Trans­port and Tra­ding Com­pany–t, ami olyan­nyira jól ment, hogy 1907-​​ben már egy kisebb flot­tá­val szel­ték a világ óceánjait.

379/382

Szólj hozzá!