Fotóalbum
Túrá Zoltán: ¡CARAMBA!
Zene

– A ten­ger­part nem lehet messzebb 5 kilo­mé­ter­nél a rep­tértől – mond­tam, ami­kor a gép a fran­cia part­vo­na­lat követve már Biar­ritz felé köze­le­dett. – Sze­rin­tem gya­lo­gol­junk ki és alud­junk ott!

Éva erre nagyot sóhajtva kiné­zett a repülő pará­nyi abla­kán, és szinte hal­lot­tam ahogy a lemenő nap óce­á­non tán­coló vörös sáv­ján végig­nézve azt gon­dolja: „Miért is nem a Hufn­á­gel Pis­ti­hez men­tem feleségül?”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/382

Hozzászólások (7):

 1. Gabi

  Mond­jad! Na gye­rünk máááááár!!

 2. drumkri

  Mond­jad!

 3. randal

  Mond­jad!

 4. Magor

  Mond­jad! Mondjad!

 5. drobszi

  Mond­jad! Mond­jad! Mond­jad MÁÁÁÁÁR !!

 6. Lajos az olajos

  Mond­jad!

 7. Anonymus

  Mond­jad!

Szólj hozzá!